www.GrindstedSejlklub.dk

God sommer, vi ses 9. august

Vi holder sommerferie, men er klar igen tirsdag den 9. august.

Er du fyldt 10 år, er dus med vand og kunne du tænke dig at sejle. Så kig forbi Grindsted Sejlklub, vi sejler om Tirsdagen i vestenden af Engsøen, fra kl. 1730 - kl. 2000.. Vi har både og redningsveste, så du skal bare medbringe praktisk tøj til vejret og fodtøj, der ikke falder af.

Husk generalforsamling den 15. marts kl. 19.00

Grindsted Sejlklub afholder generalforsamling TIRSDAG den 15. marts.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab 2015 samt budget for 2016  

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

5. Valg af formand

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Nikolaj er årets GSK-BOWLING mesterDet blev Nikolaj der løb med titlen som årets GSK-BOWLING mester.

STORT tillykke til Nikolaj.


Husk vi mødes til pakkeleg og æbleskiver
den 8. december kl. 18-20 
på Trehøjevej 11, Grindsted
(se program)

Medbring en pakke til max. 20 kr.

Afriggerfest på tirsdag 6. okt.

På Tirsdag slutter Sejlesæsonen.

 

Vi håber på en lille tur på vandet, derefter skal alle både vaskes og pakkes ned.

Vi håber på at alle forældre har lyst til at give en hånd med, vi slutter med kage, sodavand og kaffe..... og så er der vist et par medaljer der skal deles ud    

Fantastisk stævne i Ho den 29. august

Grindsted Sejlklub havde 4 FEVA-sejlere med til stævne i Ho . Der var mødt 11 FEVA-joller op, hvilket er det største felt, vi har været med til.

Hvordan det gik? Jo, tak det gik forrygende

Jakob og Oliver vandt sølv

Nikolaj og Daniel vandt bronze OG pokal for bedste kammerat.

Sådan drenge! STORT TILLYKKE

http://hbsejlklub.dk/index.php?Page=pages/foto_siden.html

Husk overnatning i sejlklubben 14.-15. august

Husk tilmelding til overnatning i sejlklubben fredag den 14. august - lørdag den 15. august.

Vi sejler, padler, griller og hygger.

Overnatning foregår i egne telte (eller vogn), som slås op på arealet ud for klubhuset.

Tilmelding til Jane, mobil nr. 30481562

Stævne i Sunds 13.-14 juni

Sunds Sejlklub afholder stævne i weekenden den 13.-14. juni. Forældre er velkomne til at bo i telt eller campingvogn på pladsen.

Der vil komme yderligere information på hjemmesiden:

http://cup.sunds-sejlklub.dk/

Udover kapsejlads, får klubben besøg af Torm-Traileren, som er fyldt med kajakker, surfere og andet godt til lidt vandsjov.

Så sejler vi igen !

Så fik vi endelig hejst klubflaget, som markerer at der atter må sejles i Grindsted Sejlklub. Herefter lidt godt til ganen og mulighed for en sejltur.

I kulisserne arbejdes der med vandvarmer, polering af de sidsted joller og påsætning af nye sponsorlogoer.

Den nye sæsson er godt i gang   (se mere under billede)

Nye såvel som gamle sejlere er velkomne TIRSDAG 17.30-20.00

Standerhejsning 7. april

Endelig slår Grindsted Sejlklub dørene op til en ny og forhåbentlig fantastisk sejlersæson. Det sker ved

STANDERHEJSNING TIRSDAG DEN 7. APRIL kl.17.30

Sejlere, venner og familier til klubbens medlemmer er velkomne, der vil være lidt godt til ganen.

Hvis vejret tillader det, er der  mulighed for årets første sejltur.

For nye sejlere og interesserede; kig forbi og hør mere om, hvad vi laver.

Virtual skipper 24. februar


HUSK at vi mødes TIRSDAG den 24. februar kl. 18.00 - 20.00 hos VOLVO i Grindsted og dyster i en omgang Virtual Skipper (kapsejlads på PC)

Husk derfor en bærbar PC
, hvis du har en/mulighed for at låne en. 

Download gerne programmet gratis på forhånd, så vi er klar til at komme igang http://www.virtualskipper.com/

Husk afriggerfest tirsdag den 7. oktober

En fantastisk sejler sæson er ved at lakke mod enden...

På tirsdag den 7. oktober er der mulighed for en kort sejltur, hvorefter vi vasker jollerne og sætter dem i "stalden" for vinter. Herefter mødes vi til Afriggerfest, hvor vi slutter af med pølser m/brød.

VINTERPROGRAMMET er opdateret her på siden

5 sejlere fra Grindsted Sejlklub var til Neptun Cup


5 friske sejlere fra Grindsted Sejlklub deltog i Neptun Cup den 20. september i Vejle.
Sejlerne fordelte sig i 2 Fevaer og 1 C-optimist og alle havde en dejlig dag på vandet.
Bedste placering blev Jakob og Jakob med en 3. plads.
Se resultater og billeder på http://www.snv.dk/Default.aspx?ID=787

SÅ SEJLER VI IGEN i Grindsted Sejlklub


Så er vi klar til en ny sæsson i Grindsted Sejlklub.

Nye såvel som gamle sejlere bydes velkommen efter ferien, vi håber at I har haft en god en af slagsen.

Søren er tilbage i klubben som træner, så det bliver IKKE kedeligt

Vel mødt!

Husk kæntringsøvelse 21. mai kl. 19.30


Den 21. maj kl. 19.30-20.30 har vi lejet Grindsted Svømmehal til kæntringsøvelse.
Det er her man i fred og ro kan prøve at vælte med optimistjollen og få den på ret køl igen. Tag gerne søskende og forældre med, der er plads nok!

PS: Se billeder fra 2013 under billeder til venstre.

Mette ny formand i sejlklubben


Den nye bestyrelse består af Mette, Susanne, Allan, Bjarne og Randi.
Kasserer er fortsat Jane.

Mette blev valgt til ny formand.

Michael træder ud af bestyrelsen, men fortsætter som træner.

OBS! Svømning d. 21. januar er flyttet til Vorbasse

Da MAGION har tilladt sig at ændre åbningstiderne i svømmehallen i Grindsted, har vi fået en bedre ide'.
VI TAGER TIL VORBASSE SVØMMEHAL I STEDET !

Vi mødes kl. 18.30 hos Volvo og følges ad eller mødes derude kl. 19.00.

Pris 20 kr. hvis man er under 16 år og 40 kr. hvis man er over 16 år.

Husk Juleafslutning den 3. december hos VOLVO


Husk vi mødes til JULEAFSLUTNING på TIRSDAG den 3. december kl. 18.00 - 20.00 hos VOLVO i Grindsted.

Husk en pakke til max 20 kr.


Husk afriggerfest 8. oktober

Så er sæsonen ved at være slut og jollerne skal pakkes ind for vinteren. Det gør vi Tirsdag den 8. Oktober. Vi mødes som vi plejer kl. 17.30, og hjælper hinanden med at pakke jollerne sammen.
Når vi alle er færdige, er der hygge hos Jacob og Mads med kage, sodavand og kaffe. Søskende, mor og far er meget velkomne.
Tilmelding senest Tirsdag den 1. Okt.

Hyggelig sommerfest m/ overnatning

Fredag og lørdag samledes sejlere og forældre i Grindsted sejlklub til sommerfest m/ overnatning og klubmesterskab. Vi havde til lejligheden lånt Dansk Sejlunions TORM-trailer med udstyr, så der var leg på vandet fra vi ankom til vi gik i seng og så igen lørdag efter morgenmad. TAK til alle, som var med til at gøre denne weekend til en hyggelig og sjov oplevelse for sejlerne.
Se flere billeder til venstre. 

Klubmesterskab i Grindsted Sejlklub 2013

Sejladserne om lørdagen var sidste afdeling af klubmesterskabet, umiddelbart efter sejladserne var der præmieoverrækkelse.
Klubmester i Feva 
1. plads: Mads og Troels
2. plads: Emil og Rasmus
Klubmester i Optimist 
1. plads: Jakob H. 
2. plads: Jakob L 
3. plads: Nikolaj 

Udflugt til Øst-enden af Engsøen


Tirsdag aften havde Mikkel planlagt en lille udflugt til sejlerne. Alle skulle hjælpe hinanden med at sejle ned til broen i østenden af søen. Det viste sig at være en god ide' for der var is til alle fremmødte sejlere
Desværre faldt vinden helt, så mange måtte (under stor morskab) blive trukket tilbage.
Se flere billeder under "billeder"

Guld og bronze til Grindsted

I alt 6 sejlere fra Grindsted Sejlklub deltog ved et større stævne med ialt 67 deltagende joller på Sunds Sø i weekenden. Det blev til en flot 1. plads til Emil og Rasmus i Feva XL, en 3. plads til Mads og Troels ligeledes i Feva XL. Hertil kommer en 9. plads til Jakob L. og en 10. plads til Jakob H. i Optimistjolle. Der var kraftig vind under sejladserne, så sejlerne måtte bruge alle deres sejlerkundskaber og koncentration (samt øse!) for at vælte mindst muligt.  

S e resultater fra stævnet på http://cup.sunds-sejlklub.dk/

Sejlads torsdag den 23. maj


På TORSDAG DEN 23. MAJ kl. 18.00 - 20.00 er der mulighed for at sejle en tur på søen. Her afholder Tour de Pedal "pølseaften" ud for klubhuset (pølser kan købes) For at spæde til med lidt liv på søen, vil nogle af vores instruktører være på vandet og der er fri sejlads for alle sejlere. Man må gerne tage en ven med denne aften. 
Læs evt mere om arrangementet på:

http://www.tourdepedal.dk/

OBS! Klubmesterskab starter 4. juni

For at få lidt forskellige sejladser, afvikles KLUBMESTERSKABET i år over 3 gange. 
OBS! De første sejladser afvikles allerede tirsdag den 4. juni. De næste foregår den 11. juni og de sidste sejladser afvikles i forbindelse med overnatning den 23. - 24. august.
Alle, som er medlem af sejlklubben, og som har lyst til at være med, kan deltage i klubmesterskabet (de sejlere, som behøver hjælp på banen, skal nok få det)
Hver afdeling starter med et skippermøde hvor simple regler for kapsejlads og banen gennemgåes.

Undervandsøvelse ?


Onsdag den 1. maj afholdt Grindsted Sejlklub den traditionsrige undervands... øh... kæntringsøvelse i Grindsted Svømmehal. Det er her sejlerne kan få lov til at vælte en optimistjolle og rejse den igen under rolige vind- og strømforhold. Alle deltagere bestod og så var der tid til sjov og ballade!

Se flere billeder i menupunktet til venstre.

Standerhejsning og klargøring tirsdag den 16. april

Nu kan vi ikke vente længere !! 

På tirsdag hejser Grindsted Sejlklub klubflaget, hvilket markerer starten på en forhånbentligt god og spændende sejler-sæsson.

Straks herefter går vi igang med at klargøre jollerne, så vi snarest muligt kan komme en tur på vandet. 

Se opdateret program og kageliste i menupunktet "program"

Vi ses i svømmehallen den 19. Februar


Det er begyndt at krible i de gamle sejlerhandsker efter en ny sejlersæsson. Men Grindsted Sejlklub ligger skam ikke stille i vinterhalvåret. Efter en rask dyst VIRTUAL SKIPPER i januar måned, er vi klar til lidt fysisk træning/hygge i Grindsted Svømmehallen den 19. februar kl. 17.30. Vi mødes ved Magioncafeen, hvor billetterne købes (10 kr. for børn og 20 kr. for voksne)
Indtil da: RIGTIG GOD VINTERFERIE TIL ALLE

Julehygge 4. december

HUSK det er i morgen TIRSDAG den 4. december kl. 18.00 - 20.00 vi mødes til julehygge hos VOLVO i Grindsted.

Husk en pakke til 20,- kr.

Af hensyn til indkøb af æbleskiver mm, vil vi godt have et ca. antal, så meld
venligst om du/I kommer til mobil 26 83 62 00.

 

På forhånd tak.

Bowling-resultater


Vi havde en rigtig hyggelig bowlingaften, hvor der var fuld gang i 4 baner.

Vinderne (bedste hele serie) blev:

Bane 1: Rasmus E
Bane 2: Troels
Bane 3: Peter
Bane 4: Søren

Fuld hus til afriggerfest i Grindsted Sejlklub

Der var fuldt hus til Afriggerfest i Grindsted Sejlklub i Jane og Allans garage. Forinden havde nogle af sejlerne fået en sidste sejltur i solskin og fin vind mens andre havde travlt med at vaske joller (og hinanden) så de kunne komme i vinter-hi. Efter standernedtagning var der pølser m/ brød til alle og uddeling af diplomer og medaljer, til sidst kaffe og kage. Se flere billeder her på siden. TAK til Jane og Allan for igen at lægge garage til festlighederne, TAK alle fremmødte, som var med til at gøre afriggerfesten festlig og TAK til alle sejlere for en skøn sæsson.
HUSK! I vinterhalvåret mødes vi til forskellige andre aktiviter, se program her på siden.

Grindsted Sejlklub på Facebook


Husk at du også kan finde Grindsted Sejlklub på Facebook, her hedder vi slet og ret

Grindsted sejlklub - GSK

Se bl.a. kort video fra klubmesterskabet.

KLUBMESTERSKAB den 11.+25. sept.

Medlemmer af Grindsted Sejlklub kan deltage i det årlige klubmesterskab. Vi sejler ikke mindst om æren, men også om vandrepokalen (til hhv. Optimist og Feva) og medaljer; guld, sølv og bronze. Det kommer til at foregå over to tirsdage og starter næste gang, dvs:
TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER og
TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER
Mød evt. op i lidt god tid så vi kan komme hurtigt på vandet.
Den 11. september har vi desuden besøg af TORM-traileren, så her er våddragter, surfere, kajakker mm. til alle, som elsker lidt anderledes sjov på vandet.

Nu er alle sejl sat - bogstavligt talt

Efter ferien er der startet flere nye sejlere op - herligt  

Det betyder, at der er flere sejlere end vi har joller. Men det gør nu ikke noget for Kenneth riggede Eskaladen til og så var der plads til alle. I aften blev der trænet på trapez-bane (øvede sejlere) og kryds og læns (nye sejlere) i 5-7 m/sek, dog faldende vind. Desværre er der en del grødde i søen, så sværdet skal løftes med jævne mellemrum.

Se flere billeder fra aftenen i menupunktet til venstre.


Nordea dag fredag den 10. august

Nordea havde inviteret deres kunder i aldersgruppen 9-14 år til en sejltur på Engsøen. Instruktører og sejlere fra Grindsted Sejlklub stod klar til at hjælpe med at få grejet i vandet og hjælpe til med sejladsen. Vi havde i dagens anledning lånt TORM-traileren, så der var "legetøj" til alle eller i hvert fald ikke særlig lang kø. Vejret var fantastisk og Nordea bød alle sejlere og kunder på grill-pølser og sodavand.  Se evt artiklen i Jyske Vestkysten http://www.jv.dk/artikel/1407111:Billund--Billedserie--Nordea-gav-Grindsteds-boern-en-sejltur

Så er vi igang igen


Efter et underholdende OL for sejlsportsinteresserede, er vi  igang igen efter ferien med en ny og spændende sejlersæson i Grindsted Sejlklub. 

Træningsaften er tirsdag 17.30-20.00.

HUSK! Overnatning og klubmesterskab den 24.-26. august

Se GSK-efterårs-program med ny kageliste her på siden. 

Sejlads for alle i uge 27


Masser af forventningsfulde børn havde fundet vej til Grindsted Sejlklub tirsdag aften, hvor der var mulighed for at prøve at sejle i optimistjolle. Med Peter i følgebåden og vores erfarne sejlere i kajakkerne, fik de nye sejlere hjælp og gode råd undervejs. Vejret var perfekt til formålet, ca. 4-5 m/sek.

Der er mulighed for at prøve at sejle igen på torsdag.

Spar Nord Cup, Sunds den 16.-17. juni

Så var der atter mulighed for at få fremmed vand under kølen. Der var 5 sejlere med fra Grindsted Sejlklub til et godt stævne i Sunds, som bestod af kapsejlads lørdag og søndag samt prøv-noget-nyt lørdag eftermiddag. Alle undtagen en overnattede i telt. Ud af 29 tilmeldte C-optimister fik Emil en 6. plads, Troels en 13. plads og Jakob L. en 19. plads (Jakob deltog ikke om lørdagen)  Stort TILLYKKE til alle 3.
Signe og Jeppe var også med til prøv-noget-nyt.
Læs mere og se billeder fra stævnet og prøv-noget-nyt på http://cup.sunds-sejlklub.dk/?page_id=7&pid=24

Ho Bugt Sejlklub Cup den 3. juni

"HBS Cup blev afviklet i kraftig blæst, men det kunne dog ikke holde sejlerne på land! 11 Feva og 26 Optimister kom glade og forventningsfulde. De deltagende klubber med følgebåde (dejlig hjælp) var Grindsted, Kolding, Vejle, Fanø"
I optimist fik Jakob Ladegaard en flot 4. plads: Desværre har Ho Bugs Sejlklub ikke skrevet hvilken placering Mads og Fredrik fik i Feva. Webmasteren arbejder videre med en opklaring! Alle havde en rigtig god dag.
Læs mere/se billeder fra stævnet i Ho på http://www.hbsejlklub.dk eller se billeder her på siden under billeder - stævner 2012.

Husk kæntringsøvelse i Grindsted Svømmehal

Husk det er på ONSDAG den 9. MAJ kl. 18.30-20.00 at Grindsted Sejlklub afholder kæntringsøvelse i Grindsted Svømmehal.

Til kæntringsøvelse kan man under rolige forhold prøve at kæntre en optimistjolle og bagefter forsøge at få den på ret køl igen. Der vil være instruktører i nærheden. Derudover har man mulighed for at bevise, at man kan svømme 50 m med redninvsvest. Da vi har lejet hele svømmehallen, er du velkommen til at tage søskende og evt. forældre med denne dag.

Kom sol, kom sommer..

...kom sejlerglæde

Det hele er bare lidt federe, når solen skinner. Vi havde en skøn aften på vandet med Optimister, Fevaer, Askelade og Sit-on-top-kajakker.
Se lidt flere billeder i menupunktet til venster.

HUSK at heppe på Mads og Rasmus, som tager til Neptun-Cup på lørdag. 

STANDERHEJSNING 2012


Så kom GSK standeren til tops, hvilket markerer at en ny sejlsæsson er startet i Grindsted Sejlklub. 5 optimister og en Feva fik vind i sejlene og nåede at få en herlig sejltur i 6 m/sek. vestenvind. Selv de nye sejlere kom i jollerne og fik sejlet - superflot.
Forældre og bedsteforældre blev budt på øl og kaffe og bagefter var der kaffe, saft og kage til alle. Dejligt at få gæster sådan en dag, det er med til at gøre sæssonstarten festlig


Se evt. flere billeder til venstre under "billeder - standerhejsning"

                                         

Ny formand i Grindsted Sejlklub


Ved generalforsamlingen den 20. marts i klubhuset blev Michael Ebbesen valgt til ny formand for Grindsted Sejlklub.
Den øvrige bestyrelse består af Ursula Anov, Allan Ladegaard, kasser Jane Ladegård og Randi Hovgård. Suppleant blev Mikkel Ebbesen og Regnar Knudsen blev valgt til revisor.

Standerhejsning 2012 bliver rykket til tirsdag den 10. april (i stedet for lørdag den 14. april)
Program for forår 2012 blev uddelt og kommer snart på hjemmesiden.

Mads blev GSK MESTER i minigolf


Så er det afgjort; MADS LADEGAARD er den ubestridte GSK MESTER i indendørs MINIGOLF. Han klarede banen på bare 49 point. Selvom Allan præsterede hole-in-one (som giver 0 point til regnskabet) var det ikke nok til at slå Mads.
STORT TILLYKKE MADS.
Vi havde i dagens anledning skiftet hjemby, og kampen blev således afgjort på udebane, nemlig i Lalandia, Billund.

HUSK! Vi klargør joller den 27. marts ved klubhuset.

Virtual skipper - kapsejlads i varmen

Tirsdag aften var piletasterne rød-glødende, da Grindsted Sejlklub dystede i Virtual Skipper (kapsejlads på nettet)  
Mikkel fandt nogle gode og varierende baner og bådtyper frem. Der var således mulighed for at opbygge lidt selvtillid på de nemme baner, men også mulighed for udfordring (og frustration) på de mere komplicerede baner. Vi havde 7-9 både på vandet ad gangen, hvilket var helt ideelt til at give nogle sjove løb. Der blev da også livligt råbt "styrbord" og "plads ved mærket" 

Bowlingaften i Grindsted Sejlklub

Tirsdag d. 9. november tog Grindsted Sejlklub hul på vinterprogrammet 2011/2012. Alle var mødt op til denne super-hyggelig bowling-aften. Vi spillede 17 mand m/k på 4 baner. Vinder af GSK-trofæet blev Troels, han opnåede 77 point uden bander. På banen med bander fik Amanda flest point, nemlig 123. Mikkel havde til dagen lavet en flot video fra første træningsaften på søen efter sommerferien, som vi så bagefter. Nyd den her på siden: http://www.grindstedsejlklub.dk/26041453

Vi fortsætter i svømmehallen


Sejlersæssonen er slut for i år (desværre) Men husk, at det er muligt at holde formen ved lige i Grindsted svømmehal hver tirsdag aften kl. 17.30-19.00 hele vinteren. Svømmehallen er åben for alle, så der bliver ikke lavet specielle sejler-træning. Det betyder til gengæld at alle (familie, søskende mm.) kan være med.
Entré betales hos bademesteren i svømmehallen. Man kan med fordel købe 10-turskort eller gå sammen om 50-turskort for at minimere prisen.

Emil er 9. bedste C-optimist-sejler


Grindsted Sejlklub hører rent sejlsportsmæssigt (gennem Dansk Sejlunion) til Limfjordskredsen. Normalt har det ikke den store betydning, men I år har vi en sejler, nemlig Emil Ebbesen, som har formået at blive nr. 9 på ranglisten over kredsens bedste C-optimist-sejlere.
STORT TILLYKKE, GODT GÅET, EMIL.
Se ranglisten 2011 her  http://www.adrenalina.dk/lgp/opti2011.pdf 

Afriggerfest den 11. oktober

Så blev der sat punktum for en hæsblæsende sæsson i Grindsted Sejlklub med masser af gode og sjove oplevelser på vandet. For de seje var der lige tid til en sidste tur på surf-brædderne mens andre vaskede Optimist- og Feva-joller og satte dem i vinter-hi. Så blev GSK-standeren strøget og bagefter havde Jane og Allan budt indenfor i deres varme garage, hvor menuen stod på pølser m/ brød, kaffe og kage. Traditionen tro var der overrækkelse af pokaler og medaljer og i år var var vi ud over det, heldige at have modtaget sponsorgaver fra Den Jyske Sparekasse, Sydbank, Nordea og Volvo.
TAK til alle sejlere, forældre, trænere, hjælpere, sponsorer og alle andre, som har været med til at gøre 2011 til en SKØN sæsson i Grindsted Sejlklub.  
Husk at vinterprogrammet er udkommet! Se det under "program"
Se flere billeder fra afriggerfest i fanebladet til venstre.

BIF-cuppen er afgjort


Så fik vi sejlet sidste afdeling af BIF-cup i let-til-ingen luft. Der var derfor en alternativ sejlads med i sækken. Da alle har sejlet optimist under hele BIF-cuppen, blev Feva-præmierne delt ud til 2. og 3. pladsen. De heldige vindere blev på 1. pladsen; Mads, på 2. pladsen; Jakob og på 3. pladsen Emil. 
Der var popcorn, cacao og lagkage til alle deltagende sejlere.
Se billeder fra 3. sejlads-aften og video-klip i fanebladet til venstre.

Så er ombygningen godt igang

Lørdag den 3. september gik startskuddet til ombygning af klubhuset, så der nu bliver et omklædningsrum der, hvor der før var roderum. Torben, Allan og Regnar havde taget tommestokken i den helt rigtige hånd for i løbet af lørdagen havde de forvandlet rå trævæg til isoleret indervæg klar til gips og loft. Arbejdet fortsatte søndag, hvor også Michael var trukket i arbejdstøjet. Her gik det løs med gipsplader, loft og slibning af bænke.
Kom og se hvor langt de er nået.
Se flere billeder (fra lørdag) under menupunktet af samme navn.

BIF-cup i Grindsted Sejlklub efterår 2011

Hver tirsdag aften i september har du mulighed for at være med i Grindsted Sejlklubs BIF-cup. Alle medlemmer kan være med. Vi sejler om biograf-billetter til en valgfri film i Grindsted Kino. Der uddeles to billetter til FEVA-sejlere og en billet til OPTIMIST-sejlere. Point for sejladser gives til personen og ikke båden. På den måde har FEVA-sejlerne mulighed for at bytte gaster undervejs. Man kan dog ikke overføre point fra Optimistserien til FEVA-serien eller omvendt. Vinder er den/de sejlere med mindst point-antal. 1. plads giver 1 point, 2. plads giver 2 point osv. Hvis man er forhindret en aften, får man antal deltagere i serien +1 i point. Splitte mine bramsejl, det bliver sjovt.

Sommerfest og klubmesterskab 2011 i Grindsted Sejlklub

I weekenden 19.-20. august afholdt vi vores traditionsrige sommerfest med rigtig god opbakning. Efter kaffe og kage var der rig mulighed for at afprøve Sørens flydende stol og boltre sig på anden vis på, ved og i vandet. Hotel Lyngheden havde sponsoreret de bedste bøffer nord for alperne, som blev grillet helt perfekt. Hertil salat, pastasalat, kartoffelsalat og flütes (mums)  Da det blev mørkt var sejlerne på natløb og så var der ellers dømt råhygge og chips. Flere af sejlerne sov på søen! Næste dag var der skippermøde efter morgenmaden og herefter afviklede vi klubmesterskaberne i 6-8 m/sek. Sejlerne fordelte sig i 4 optimister og 3 Fevaer, dog med lidt udskiftning i Fevaerne. Cecilie og Christian vandt Feva-pokalen og Jakob H vandt optimist-pokalen. Se flere billeder under menupunktet "billeder"
Tillykke med det gutter og gutinde og TAK til alle, som var med.

Sponsorer i Grindsted Sejlklub

STOR TAK TIL GRINDSTED SEJLKLUBS SPONSORER: Estate v/ Leo Kristiansen, Sydbank, KG Hansen & sønner, A-profil & Reklame, Autohuset Vestergaard, Martinsen, Ove Koch - Hydraulik & Karosserifabrik, Fiat - Jensen & Nørgård a/s, Andelskassen, Nordea, HMF, Den Jyske Sparekasse, LMC Huse, Torm, Dansk Sejlunion og Tuborgfonden samt et par anonyme.

65 sejlere til sommersjov i Grindsted Sejlklub


65 sejlere lagde vejen forbi Grindsted Sejlklub i forbindelse med Billund Kommunes sommerferieaktiviter i uge 26. På broen stod instruktører fra sejlklubben klar til at sende afsted, tage imod og i det hele taget give gode råd til sejlerne. På vandet var både følgebåd og kajak til at finpudse stilen.

Grindsted Sejlklub holder sommerferie nu, men starter op på en ny sæsson tirdsag den 16. august kl. 17.30.

6. plads til Emil i Sunds 18. juni

Det blev til en flot 6. plads for Emil Ebbesen ved Danske Bank Cup i Sunds i weekenden.
Emil har støvsuget de omkringliggende stævner i Jylland og et enkelt et i Middelfart siden sæson-start og høster nu fortjenesten af sin ihærdighed.
Godt gået!

Fænø Rundt 4. juni Middelfart


Emil Ebbesen fra Grindsted Sejlklub og Dan Nicolaisen fra Grindsted/Kolding
Sejlklub var lørdag den 4. juni taget til Middelfart for at sejle Fænø Rundt 2011. Fænø Rundt 2011 blev afviklet i let vind og stærk strøm hvor Emil og Dan fik den lektie, at strømmen skal man udnytte. Halvvejs Fænø rundt blev C-sejlerne så taget i mål. Emil og Dan var her i hård kamp om pladserne, resulterende med en 10. plads til Emil og en 9. plads til Dan.

Sail Extreme 2011 i Kerteminde (hilsen Dan)

Sail Extreme 2011 i Kerteminde i pinsen blev afviklet i solskinsvejr og god vind. Et fantastisk arrangeret stævne med blandt andet 279 optimist sejlere. Det danske flyvevåben kom også lige forbi for at hilse på mange sejler.
C-optimisterne sejlede deres kapsejladser tæt på land og da der var pålandsvind om lørdagen var bølgerne også en udfordring denne dag. For C-sejlerne blev der afviklet 8 sejladser med henholdsvis 4 om lørdagen og 4 om søndagen. Dan var ikke helt tilfreds med sin præsentationer, men i tredje sejlads om søndagen blev det dog til en pæn 3. plads. Sammenlagt blev det til en flot 13. plads ud af 49 startende C-optimister. Hvilket gav ham den tredje pind på tre efter hinanden følgende weekender og dermed rykkede han op som B-optimist. Mon det ikke er den første B-optimist Grindsted Sejlklub har fostret!
Her tirsdag aften blev han så kastet i vandet af de andre sejlere, fordi han er rykket op som B-optimist. Dan er ked af, at han ikke forsvare sit klubmesterskab i Grindsted Sejlklub, men han vil dog, når lejligheden byder sig, komme forbi i Grindsted for at deltage i andre sejladser og trænings aftener.  Billedet viser Dan i kamp om en god start position i en af sejladserne ved Sail Extreme i Kerteminde.
Indsendt af Heinrich Nicolaisen

SNV-stævne i Vejle 7. maj


To gæve sejlere fra Grindsted; nemlig Emil Ebbesen og Dan Nikolajsen deltog ved årets først stævne i Vejle i C-optimist-klassen. Der var 30 startende både i C-optimist-stævnet og der blev gennemført 4 sejladser i høj sol og frisk vind. Det gav en 15. plads til Dan og en 18. plads til Emil. Godt gået gutter  
Se rapportage, resultater og billeder her på siden (under menupunkterne resultater og billeder) eller se flere billeder på  http://www.snv.dk/Jolle.aspx

Kæntringsøvelse i Grindsted Sejlklub

Onsdag aften afholdt Grindsted Sejlklub den tranditionsrige kæntringsøvelse i svømmehallen. Kærntingsøvelsen går ud på at vælte en optimistjolle om på siden og få den på rette køl igen. Det hele foregår under rolige forhold uden bølger og vind. Det er ved samme lejlighed muligt at svømme en tur med redningsvest for at mærke hvordan den holder en oppe. Til sidst måtte sejlerne vide, hvor mange der kunne være i en optimist-jolle, uden at den synker. Det er rigtigt mange! 

Standerhejsning 2011 og nyt program

GSK-flaget kom til tops og en ny sejlersæsson blev skudt igang med manér ved hjælp af et par bordbomber. Bagefter var der boller og varm cacao/kaffe til alle fremmødte. Vejret var særdeles flot, høj sol og 5-7 m/sek. Flere sejlere benyttede lejligheden til at snuppe årets første sejltur. 
Det nye program ligger klar her på siden og sendes pr. mail til de, der er tilmeldt nyhedsmail. Se flere billeder her på siden. 
Første tirsdagstræningsaften er 12. april
Første torsdagstræningsaften er 14. april

Klargøring af joller 29. og 31.marts

Foråret er over os og det kribler i de vejrbidte sejlhandsker. Det betyder, at det er tid at få jollerne gjort klar en en ny og forhåbentligt SKØN sejlersæsson. Vi holder fast i at tirsdage er forbeholdt 2.-5. kl. + hjælpeledere (yngre sejlere er velkomne sammen med en voksen) - og torsdag er for sejlere fra 6 kl. og opefter. Der er klargøring af joller:
TIRSDAG D. 29. MARTS KL.17.30-19.30 - OPTIMISTER + øvrige
TORSDAG D. 31. MARTS KL. 17.30-19.30 - FEVAER + øvrige

Standerhejsning finder sted den 9. april kl. 14.00     

Vinterkapsejlads Virtual Skipper5

Efter introen sidste gang, gik det for alvor løs for fuld udblæsning med kapsejlads på højt niveau! Der blev sejlet ræs i ACC; Americas Cup både, Multi; trimaraner og Mergle; kølbåd i lokalt netværk. Se billeder og video fra de to aftener i menuen til venstre.
Hvis man vil spille hjemme, kan man downloade spillet gratis og lovligt på http://www.virtualskipper-game.com/vsk5/ Man har herefter mulighed for at spille solo eller på internettet med sejlere fra hele Verden.

Juleafslutning 7. december

Gå ikke glip af juleafslutning i Grindsted Sejlklub, som er sidste gang vi samles i år. Det sner...øh det sker hos VOLVO på Fælledvej 13 TIRSDAG den 7. december kl. 18.30-20.00. Der vil blive serveret æbleskiver og saftevand/glög. Bagefter dystes i diciplinen pakkeleg. Du skal derfor medbringe en indpakket gave til værdi af ca. 20,- kr. Af hensyn til servering, er det VIGTIGT at du TILMELDER dig til michael.ebbesen@mail.dk eller pr. SMS 40 55 72 00 - oplys navn og antal.
Giv også besked, hvis du ikke kommer (tak)


Så er vinterprogrammet igang

Tirsdag den 9. november var sejlads på Engsøen erstattet med bowling hos Lyngbowl i Grindsted. Vi var 12 sejlere, som dystede i den ædle kunst at vælte kegler. Dermed har vi taget hul på vinterprogrammet i Grindsted Sejlklub.
Næste gang vi mødes er TIRSDAG den 23. november kl. 17.30-19.00 i SVØMMEHALLEN Tinghusgade i Grindsted. Pris pr. sejler u/16 år er 10 kr. - er man 16 eller derover er prisen 20 kr. ALLE er velkomne! 

Vintersejlads for optimistjoller

Dansk Sejlunion støtter såkaldte kraftcenter rundt om i Danmark. Nogle af disse tilbyder vintersejlads med træner i vintermånederne. Det nærmeste kraftcenter med tilbud om vintersejlads er Fredericia Sejlklub. Der tilbydes træning i flg. joller: Optimist (opdelt på to hold hhv. A-optimister og øvede C-optimister), Europa, Laser, 29'er og Zoom-8. Læs mere om vintersejlads på: http://optimistgenerelt.ocd.dk/index.php4
Evt. tilmelding til vintersejlads i Fredericia sker på http://www.fredericia-sejlklub.dk/FS/forside.php?Menu=Ungdom
OBS! Vi sender ikke trænere med fra Grindsted Sejlklub til disse weekender, hvorfor forældre selv må sørge for tilmelding, transport af jolle, betaling osv.

Afriggerfest

Tirsdag den 12. oktober satte Grindsted Sejlklub punktum for en dejlig sejler-sæsson 2010. Regnar strøg flaget, som hejses igen den 9. april 2011. Støttegruppen havde disket op med lækkerier og skabt en hyggelig stemning til afriggerfesten i Jane og Allans garage. Forinden var jollerne blevet spulet og skrubbet og kørt i vinter-hi. Tak til alle for en god sæsson, tak til  støttegruppen, forældre, ledere, trænere, hjælpere og sejlere. HUSK! at vi mødes i vinterhalvåret til alternative arrangamenter, første gang i Bowling-hallen TIRSDAG den 9. november. 

Peter A solgte flest ænder

Peter A vandt den interne konkurrence mhs. til salg af ænder til anderæset.
Han solgte for 1.550,- kr. - godt gået.
Der er et par sejlerhandsker på vej til Peter.
Anderæset resulterede i, at vi kan sende 22.000 kr. videre til Magion, se evt artikel i Midtjysk Ugeblad uge 40-2010
http://www.midtjyskugeavis.dk/artikel/267317:Grindsted--Flere-penge-i-Magion-kassen
Tak for indsatsen til alle.

Vinderne af anderæset er afgjort

Det blev en forrygende slutspurt for salg af ænder, som efterfølgende måtte kæmpe sig vej fra broen v/ kirkestien, gennem åen og ned til målstregen på engen, hvor de blev modtaget af en effektiv å-spærring og ikke mindre end tre instruktører og et opløb af publikum. Forinden var ænderne blevet sorteret, så det kun var de numre, som var blevet solgt, der deltog i ræset. Til at hjælpe de ænder, som sejlede i brinken var der ligeledes to instruktører, så alle ænder kunne gennemføre ræset. Tak til Søren Madsen, som speakede ved målstregen, tak til alle som købte ænder og tak til dem, som var mødt op for at heppe.

6 Grindstedsejlere til Feva-DM

Grindsted Sejlklub havde 6 sejlere med til Feva-DM i Århus i weekenden. På trods af et tabt ror mm. blev det til følgende placeringer:
Trine og Søren - 12 plads, Stefan og Michael - 10 plads, Christian og Mads - 9 plads. Det giver en masse god læring at deltage i kapsejlads med Danmarks bedste Feva-sejlere. Godt gået sejlere!
Læs evt. mere om resultaterne for THORM Ungdoms- og Junior Danmarksmesterskab, som afholdes i forbindelse med Århus Festugestævne  http://www.aarhussailingweek.dk/

Sommerfest/KlubMesterskab 20.-21. aug.

Fredag den 20. august var der sommerfest i GSK. Vi startede med kaffe og telt-opslagning. Altimens sejlerne fornøjede sig med indholdet af TORM-traileren. Ved aftensmadstid blev grillen tændt og vi fik noget rigtigt lækkert mad. Herefter blev der plasket og leget videre på vandet lige til det blev mørkt. Lørdag morgen startede med morgenkaffe og rundstykker og umiddelbart herefter blev der afholdt KlubMesterskab 2010, se placering under menupunktet "resultater". Der blev sejlet 8 sejladser i diciplinerne Optimist og Feva i fin vind, ca. 6 m/sek. Til frokost (efter de første 4 sejladser) blev der serveret pølsehorn. Se et par amatør video-klip under menupunktet KM'10  og flere billeder http://www.grindstedsejlklub.dk/26041473
Stor TAK til støttegruppen og alle andre, som var med til at gøre Sommerfesten og KlubMesterskabet til en god og sjov weekend.

Sommersjov afsluttede en dejlig forårs sæsson i Grindsted Sejlklub


Tirsdag aften var der SOMMERSJOV i sejlklubben i høj sol og let vind. Det betød, at alt hvad der kunne flyde, blev testet. Der var ballon-jagt med karameller og bagefter var der pølser med brød og sodavand til alle.
Og som om det ikke var nok, så blev Michaels fødselsdag fejret med lækker jordbær-lagkage, kage"mand" og sang.

Ungdomsvenlig sejlklub


Tirsdag den 15. juni hvade vi besøg af Jens Erik Hansen fra DANSK SEJLUNION (www.sejlsport.dk), som udnævnte Grindsted Sejlklub til Ungdomsvenlig Sejlklub. For at bære denne titel, skal der være en række praktiske og administrative ting på plads. Men først var der dog tid til en sejltur i høj sol og let vind. Efter overrækkelse af flag og diplom var der champange, sodavand og chips til alle fremmødte, som i dagens anledning også talte forældre og bedsteforældre.

1. plads ved Fænø Rundt 12.-13. juni 2010

I Weekenden blev der sejlet Fænø Rundt og MoneyMeker Cup ved Middelfart. Grindsted Sejlere var med i begynder-optimist, C-optimist og Feva. Fænø Rundt for Feva blev vundet af Mads og Mikkel fra Grindsted. Michael og Stefan blev nr. 5 og Christian og Rasmus blev nr. 8.
Ved MoneyMaker Cup om søndagen gik det også rigtig godt. Her fik Mikkel og Mads en 2. plads, Stefan og Michael en 4. plads og Rasmus og Christian en 6. plads. Dan Nikolajsen fik en 10. plads i C-optimist og i begynder-optimist fik Trine Ebbesen en 3. plads, Mads Ladegaard en 6. plads og Cecilie Anov en 7. plads. Se resulteter og billeder på http://www.middelfartsejlklub.dk/
Stævner som disse giver masser af udfordring, især når man er vandt til at sejle i sø-vand til dagligt. Super godt gået alle Grindsted Sejlere og tillykke med de fine placeringer 

6 friske grindstedsejlere til stævne i Vejle 1. maj


6 friske sejlere fra Grindsted Sejlklub var til stævne i Vejle 1. maj. De fordelte sig i 2 Feva-joller og 2 Optimistjoller. Der deltog ialt 70 sejlere til det traditionsrige forårsstævne, som blev afviklet i 3-5 m/sek. men desværre også med en del regn. På www.snv.dk kan man læse mere om stævnet og der er flere billeder på http://picasaweb.google.com/Neptunvejle

Afriggerfest i Grindsted Sejlklub med manér

Over 70 sejlere, familie mm. var samlet ved Grindsted Sejlklub for at stryge klubstanderen og kåre årets klubmestre. Forinden havde nogle af sejlerne sejlet en sidste aftentur i god vind på søen, hvorefter alle joller blev vasket og vinterklargjort. Under festlighederne, hvor der var pølser m/ brød og kage til alle, blev der uddelt pokaler, medaljer og sejler-diplomer. Herudover var der sponsor-præmier til alle sejlere.
Se resultater af klubmesterskaberne under menupunktet "resultater". Se billeder under menupunktet "billeder"

Danske Bank Cup i Skærbæk 19.-20. sept. 2009


Sejler fra Grindsted sejlklub var i weekenden til Danske Bank Cup i Skærbæk ved Fredericia. Lørdag blev der afviklet seks sejladser i jævn til frisk vind og søndag blev der afviklet to sejladser i let vind, efter at starten var blevet udsat i tre timer på grund af manglende vind. Sejlerne Mikkel Ebbesen og Mads Nielsen opnåede en meget flot 3. plads med en margen til de næste på 14 point. Christian Anov og Søren Sørensen opnåede en 6. plads, hvilket også må betegnes som flot, når man tager den korte tid, som vi har haft jollerne, i betragtning.
Se flere billeder under menupunktet "billeder".

Grindsted Sejlklub sender 3 FEVA-joller til DM i Århus

De nye FEVA-jolle har betydet nye udfordringer og ekstrem sejlglæde hos de garvede sejlere i Grindsted Sejlklub. Derfor drager 3 FEVA-joller + besætning; Mikkel & Mads, Christian & Rasmus og Stefan & Michael til DM i Århus i weekenden. Se program for DM på www.aarhussailingweek.dk Der afholdes flere junior DM i Århus denne weekend, så der bliver gang i den. Som tilbud til søskende og andre interesserede, afholdes der også kapsejlads i C optimist (tilmelding på hjemmesiden eller ved ankomst). Vi sender en venlig tanke til vore sponsorer og ønsker sejlerne rigtig go' vind. Vi glæder os til at høre om det på tirsdag.

Grindsted Sejlklub har købt nye Feva-joller

Klubben har med afgørende indsats fra vore sponsorer, indkøbt 2 nye Feva-joller, således at klubben ialt har 3. Fevajollen er en ny jolletype, som sejles af 2 personer. Der er forsejl, fok og spiler, som giver masser af udfordring til sejlere, som allerede mestre optimistjollen.
De nye Feva-jollerne giver de "gamle" sejlere i klubben sved på panden og flere af dem stiller op til Junior DM i Århus den. 29.-30. august. Go' vind til jer!