www.GrindstedSejlklub.dk

Klubbens aktiviter er sat i beroGrundet forbud mod at sejle på Grindsted Engsø, er klubbens aktiviter sat i bero på ubestemt tid 🤔

Grindsted Sejlklub

Grindsted Sejlklub holder til ved klubhuset i Vestenden af Engsøen; Morsbølvej 96, Morsbøl, 7200  Grindsted. Postadressen til klubben er Grindsted Sejlklub, Morsbølvej 94, 7200  Grindsted.
En typisk klubaften består af teori og praktik. Til teori lærer man om sikkerhed, knob, vigeregler osv. Den praktiske del består i at rigge jollen til og herefter sejler-øvelser på søen. Der er også masser af tid til at hygge og nyde en sejltur.

Kontingent fra 1/8 2018- 30/7 2019
 er fastsat til 600 kr. pr. sejler eller 1.200,- kr. pr. familie.

Har du en sejler i maven?

Der arrangeres desuden klubmesterskab og vores sejlere har mulighed for at deltage i stævner, sommercamps og Junior DM for Feva-joller. 

Hvis det lyder interessant, så kom og se, om du går rundt med en sejler i maven. Vi har joller og redningsveste. Dit tøj skal være praktisk, gerne regntøj yderst. Den eneste forudsætning for at komme i gang med at sejle er, at du er tryg over og under vandoverfladen. Se program for klubbens aktiviteter.

Her på siden kan du desuden læse om klubbens værdier og om bestyrelsen. Du er velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for yderligere oplysninger vedr. klubbens aktiviteter.

Klubbens værdier og holdninger

Vi lægger vægt på følgende værdier:
- Sikkerheden på og omkring vandet kommer i første række
- Den enkelte sejlers trivsel sættes i fokus, der skal være plads til alle
- Interessen for klubben skal fastholdes gennem gode oplevelser og trivsel
- Færdigheder i sejlads skal læres gennem tillid og leg
- Den enkelte sejler motiveres gennem teori, praktik og læren om sikkerhed på og omkring vandet.

Bestyrelsen for Grindsted Sejlklub

Bestyrelsen for Grindsted Sejlklub består af:

Fungerende formand:    Allan Ladegaard   

Kasserer:     Jane Ladegaard    

Herudover:  Niels Prip, Lars Brian Hansen og Tobias Antonsen          

Bankforbindelse: Den jyske Sparekasse konto nr. 9686 0741791692 
CVR nr. 31 95 42 58

Grindsted sejlklubs historie

Den 23. juni 1972 blev byens nyanlagte sø; Engsøen indviet. I den forbindelse var der driftige mennesker på egnen, som mente, at søen også skulle bruges til sejlads. I starten var klubben en kombineret ro- og sejlklub, men snart blev denne konstallation spaltet til to selvstændige klubber, som begge eksisterer og mødes på søen den dag i dag. I starten lånte klubben en lade til sejl mm., men i 1985 havde man ved fælles hjælp samlet penge sammen til at bygge et nyt klubhus ved vestenden af søen, hvor klubben stadig holder til. Klubhuset er senest blevet opdateret med nyt baderum i 2011.

 

I de første og efterfølgende år blev der løbende investeret i optimistjoller, men der blev også bygget Mira-joller, som var mere velegnede til voksne sejlere. En speciel surferafdeling havde sin storhedstid i klubben i midten af 1980’erne. Det var også her søspejderne var på deres højeste. De benyttede bådbroen, men havde ikke noget med sejlklubben at gøre i øvrigt ud over at dele interessen for sejlads. Senere investerede klubben i en Europajolle og to Flipperjoller og nyeste flådeinvestering er tre FEVA-joller, som giver udfordringer til de ældste af sejlerne.